« 3Moj 19:5 3 Księga Mojżeszowa 19:6 3Moj 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtego dnia, ktore❬go❭ ż obiatowana będzie, będziecie ją jeść i drugiego dnia, a cożkoli by zostało do trzeciego dnia, w ogniu zeżżecie.
2.WUJEK.1923Tegóż dnia, którego będzie ofiarowana, będziecie ją jeść i dnia drugiego: a cokolwiek zostanie do dnia trzeciego, ogniem spalicie.
3.GDAŃSKA.1881W dzień, którego ofiarować będziecie, jedzcie ją i nazajutrz; ale coby zostało aż do trzeciego dnia, ogniem spalone będzie.
4.GDAŃSKA.2017Będziecie spożywali w dniu, w którym ją złożycie w ofierze, i nazajutrz. A co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu.
5.CYLKOWW dzień ofiarowania waszego spożytą będzie i nazajutrz, coby zaś pozostało do dnia trzeciego, na ogniu spaloném będzie.
6.KRUSZYŃSKIOfiara będzie spożywana w dniu jej złożenia i nazajutrz; coby pozostało na trzeci dzień, będzie w ogniu spalone.
7.MIESESW dniu zarzynania ofiary niech zostanie spożywaną i nazajutrz, a co na trzeci dzień zostanie, niech się spali w ogniu, –
8.TYSIĄCL.WYD5Będziecie z niej jedli w sam dzień ofiary i w dniu następnym. To, co pozostanie na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu.
9.BRYTYJKABędzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu.
10.POZNAŃSKAMa ona być spożyta w tym samym dniu, w którym będziecie ją składać, oraz nazajutrz; to zaś, co pozostanie z niej aż do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu.
11.WARSZ.PRASKAMięso ze zwierzęcia składanego w ofierze spożyjecie w dniu złożenia ofiary albo dnia następnego. To, co zostanie aż do trzeciego dnia, powinno być spalone w ogniu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będzie spożytą w dzień waszego ofiarowania i nazajutrz, a co pozostanie do trzeciego dnia – niech będzie spalone w ogniu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie ona spożywana w dniu waszego ofiarowania i nazajutrz, natomiast to, co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu.