« 3Moj 19:7 3 Księga Mojżeszowa 19:8 3Moj 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi poniesie grzech swoj, bo święć bożą pokalał jest, a zaginie dusza jego z ludu swego.
2.WUJEK.1923I poniesie nieprawość swoję; bo święte Pańskie pomazał, i zginie dusza ona z ludu swego.
3.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek to jadł, karanie za nieprawość swoję poniesie, bo świętość Pańską splugawił; przetoż wytracona będzie dusza ona z ludu swego.
4.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek ją spożyje, obciąży się nieprawością, bo zbezcześcił świętość PANA. Ta dusza będzie wykluczona spośród swego ludu.
5.CYLKOWKtoby jadł ją, winę swą poniesie, albowiem świętość Wiekuistego znieważył; i zatraconą będzie dusza ta z pośród narodu swojego.
6.KRUSZYŃSKIKto ją będzie spożywał, poniesie winę swoją, bo bezcześci to, co jest Bogu poświęcone: człowiek ten będzie wykreślony z narodu swego.
7.MIESESTen zaś, co zjadł z niej, poniesie winę swoją, – gdyż znieważył świętość Wiekuistego: osoba ta zostanie wytępioną z pośród ludu swego.
8.TYSIĄCL.WYD5Kto będzie z niej spożywał, poniesie winę, bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek będzie wykluczony spośród swojego ludu.
9.BRYTYJKATen, kto ją spożyje, stanie się winny, gdyż zbezcześcił świętość Pana, i wytracony będzie ze swego ludu.
10.POZNAŃSKAa każdy spożywający je obciąży się winą, bo znieważył to, co jest święte dla Jahwe. Taki człowiek będzie wyłączony ze swego ludu.
11.WARSZ.PRASKATen, kto zechce ją spożywać, na siebie samego bierze winę, bo bezcześci to, co zostało poświęcone dla Jahwe. Taki człowiek zostanie wyłączony ze społeczności swego ludu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by ją jadł poniesie swoją winę, bowiem znieważył świętość WIEKUISTEGO; ta dusza będzie wytracona spośród swojego narodu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto ją spożyje, obciąży się winą, gdyż zbezcześcił świętość PANA. Taka osoba zostanie usunięta spośród swojego ludu.