« 5Moj 8:9 5 Księga Mojżeszowa 8:10 5Moj 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś, gdy będziesz pożywał i nasycisz się, błogosławił Pana, Boga twego, za ziemię niepospolitą, którąć dał.
2.GDAŃSKA.1881Gdy będziesz jadł, a najesz się, będziesz chwalił Pana, Boga twego, za ziemię wyborną, którą dał tobie.
3.GDAŃSKA.2017Gdy będziesz jadł do syta, będziesz błogosławił PANA, swego Boga, za dobrą ziemię, którą ci dał.
4.CYLKOWI będziesz jadł i nasycisz się; i będziesz błogosławił Wiekuistego, Boga twojego, za ziemię piękną, którą dał tobie.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz, pożywał i nasycisz się, i będziesz błogosławił Jahwe, Boga twego za ten kraj piękny, którym cię obdarzył.
6.MIESESi będziesz jadł i będziesz syt i będziesz błogosławił Bogu twojemu Wiekuistemu za ten piękny Kraj, który On oddał tobie, –
7.TYSIĄCL.WYD5Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał.
8.BRYTYJKAGdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał.
9.POZNAŃSKAJedząc więc do sytości będziesz błogosławił Jahwe, twego Boga, za tę piękną ziemię, którą ci dał.
10.WARSZ.PRASKABędziesz tam jadł do syta, błogosławiąc Jahwe, twojego Boga, za to, że dał ci tak piękną krainę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziesz jadł oraz się nasycisz, i będziesz wysławiał WIEKUISTEGO, twojego Boga, za piękną ziemię, którą ci dał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz tam jadł i nasycisz się - i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił PANA, twojego Boga, który tę ziemię ci dał.