« 5Moj 8:13 5 Księga Mojżeszowa 8:14 5Moj 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I był przewodnikiem twoim na puszczy wielkiéj i strasznéj, na któréj był wąż tchem palący, i niedźwiadek, i żmija, a żadnéj zgoła nie było wody:
2.GDAŃSKA.1881Nie podniosło się serce twoje, i zapomniałbyś Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej z domu niewoli;
3.GDAŃSKA.2017Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał PANA, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli;
4.CYLKOWNie wyniosło się serce twoje, abyś zapomniał Wiekuistego, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli, -
5.KRUSZYŃSKIby twoje serce się nie wyniosło i byś nie zapomniał o Jahwe, Bogu twoim, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli;
6.MIESESserce twoje nie stawało się wyniosłem, ani ty nie zapominał Boga twego Wiekuistego, Który wywiódł cię [na wolność] z Kraju Egipskiego, z domu niewolników,
7.TYSIĄCL.WYD5niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
8.BRYTYJKASerce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli,
9.POZNAŃSKAniech się nie wynosi twe serce, żebyś miał zapomnieć o Jahwe, twoim Bogu, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
10.WARSZ.PRASKAtwoje serce mogłoby się unieść pychą i mógłbyś zapomnieć o Jahwe, twoim Bogu, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie wyniosło się twoje serce i byś zapomniał WIEKUISTEGO, twojego Boga, który cię wyprowadził z Micraim, z domu niewoli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITuważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o PANU, twoim Bogu, o Tym, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.