« 5Moj 8:5 5 Księga Mojżeszowa 8:6 5Moj 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś strzegł przykazania Pana, Boga twego, i chodził drogami jego, i bał się go.
2.GDAŃSKA.1881A przestrzegaj przykazań Pana, Boga twego, abyś chodził drogami jego, i bał się go.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego przestrzegaj przykazań PANA, swego Boga, abyś chodził jego drogami i bał się go.
4.CYLKOWPrzestrzegaj tedy przykazań Wiekuistego, Boga twojego, abyś chodził drogami Jego, i obawiał się Go;
5.KRUSZYŃSKIi abyś zachował przykazania Jahwe, Boga twego, postępując jego drogami i bojąc się go.
6.MIESESPrzestrzegaj [więc] przykazań Boga twego Wiekuistego, ażebyś drogami postępował Jego i Jego czcił [obawiał się].
7.TYSIĄCL.WYD5Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.
8.BRYTYJKABędziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć;
9.POZNAŃSKAZachowuj przeto przykazania twego Boga, Jahwe, postępując Jego drogami i czcząc Go.
10.WARSZ.PRASKAi abyś przestrzegał wszystkich nakazów Jahwe, twojego Boga, trzymając się jego dróg i odczuwając przed Nim bojaźń.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przestrzegaj więc przykazań WIEKUISTEGO, twojego Boga, abyś chodził Jego drogami oraz się Go obawiał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegaj zatem przykazań PANA, twego Boga, chodź Jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni.