« Iza 6:4 Księga Izajasza 6:5 Iza 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem: Biadaż mnie, iżem milczał; bo mąż mający wargi plugawe, ja jestem, i w pośrodku ludu plugawe wargi mającego ja mieszkam: a Króla, Pana zastępów widziałem oczyma swemi.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem: Biada mnie! jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośrodku ludu, który ma splugawione wargi; a iż króla, Pana zastępów, widziały oczy moje.
3.GDAŃSKA.2017I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów.
4.CYLKOWI rzekłem: Biada mi, bom zginął, bom człowiek nieczystych ust, i śród narodu nieczystych ust przebywam, bo króla, Wiekuistego zastępów, widziały oczy moje.
5.TYSIĄCL.WYD5I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!
6.BRYTYJKAI rzekłem:Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.
7.POZNAŃSKAWtedy rzekłem: "Biada mi! Jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o wargach skalanych i przebywam wśród ludu o wargach skalanych, a oto Króla (Jahwe Zastępów) widziały me oczy".
8.WARSZ.PRASKAWtedy ja powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośrodku ludu mającego także nieczyste usta. Tymczasem oczy moje widziały króla, Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedziałem: Biada mi, zginąłem, bowiem me oczy widziały Króla, WIEKUISTEGO Zastępów, a nie jestem człowiekiem czystych ust oraz przebywam wśród narodu także nieczystych ust.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem: Biada mi! Zginąłem! Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, PANA Zastępów.