« Iza 6:6 Księga Izajasza 6:7 Iza 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dotknął się ust moich i rzekł: Oto się to dotknęło warg twoich, i odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój będzie oczyszczony.
2.GDAŃSKA.1881I dotknął się ust moich, a rzekł: Oto się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie.
3.GDAŃSKA.2017I dotknął nim moich ust, i powiedział: Oto ten węgiel dotknął twoich warg; twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony.
4.CYLKOWI dotknął ust moich, i rzekł: Otóż dotyka to ust twoich, a znikła wina twoja, a grzech twój będzie odpuszczony.
5.TYSIĄCL.WYD5Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech.
6.BRYTYJKAI dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony.
7.POZNAŃSKAI dotknął [nim] ust moich, mówiąc: - Oto dotknął on warg twoich, zmazana jest twa nieprawość a grzech twój zgładzony.
8.WARSZ.PRASKADotknął węglem moich ust i powiedział: Oto zostały dotknięte twoje usta; i jesteś już wolny od grzechu, zmazane są także nieprawości twoje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dotknął moich ust oraz powiedział: Oto dotykam twych ust i znika twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDotknął nim moich ust i powiedział: Oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina. Twój grzech został zakryty!