« Apok 1:2 Apokalipsa Jana 1:3 Apok 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błogi kto czyta, i słyszy słowa proroctwa tego, i chowa co wniem napisano. Bo czas bliski.
2.WUJEK.1923Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowywa to, co w niem jest napisano; albowiem czas jest blizko.
3.RAKOW.NTSzczęśliwy który czyta, i którzy słuchają mów proroctwa tego, i zachowywają to co w nim jest napisano; abowiem czas jest blisko.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.
6.JACZEWSKIBłogosławiony kto czyta objawienie to i słów jego słucha; i kto zachowuje to, co w niem jest napisano, bo czas jest krótki.
7.APOKALYPSIS.1905Błogosławiony, kto czyta, i którzy słuchają słów tego proroctwa, i strzegą tego, co w niem napisane; albowiem czas blizki.
8.MARIAWICIBłogosławiony kto czyta i słucha słów Proroctwa tego, i zachowuje to, co w niem jest napisane, bo już czas blizko jest.
9.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony, który czyta i słucha słów tego proroctwa i strzeże tego, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko.
10.DĄBR.GR.1961Błogosławiony, który odczytuje słowa tego proroctwa, oraz wszyscy, którzy słuchają i strzegą tego, co w nim napisane: albowiem czas jest bliski.
11.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
12.BRYTYJKABłogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.
13.POZNAŃSKASzczęśliwy, który czyta, i (ci) którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
14.WARSZ.PRASKABłogosławiony każdy, kto czyta i słyszy słowa tego proroctwa i zachowuje wszystko, co jest w nim napisane. Czas [wypełnienia się] jest już bowiem bliski.
15.KALETABłogosławiony, [który] czyta i [ci, którzy] słuchają słowa proroctwa, i zachowują, [co] w nim jest_napisane; albowiem czas bliski [jest].
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaty ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; bowiem czas jest bliski.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski.
18.TOR.PRZ.2023Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas jest bliski.