« 1Kor 10:18 1 List do Koryntian 10:19 1Kor 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto mówię? A więc bałwan jest co? Albo bałwańska rzeź jest co?
2.WUJEK.1923Cóż tedy mówię? aby rzecz bałwanom ofiarowana miała czem być? albo żeby bałwan miał czem być?
3.RAKOW.NTCóż tedy mówię? iżby bałwan miał czym być, abo iżby to co jest bałwanom ofiarowano, miało czym być?
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy mówię? Żeby bałwan miał być czem, a iżby to, co bywa bałwanom ofiarowane, miało czem być?
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc chcę powiedzieć? Że bożek jest czymś albo ofiara składana bożkom czymś jest?
6.JACZEWSKIAle nie sądźcie z tego, co powiedziałem, abym był zdania, że bałwanom można coś ofiarować, albo, że bałwan coś znaczy;
7.SYMONCóż tedy? czy mówię, iżby rzecz ofiarowana bałwanom miała czem być? albo żeby bałwan miał czem być?
8.MARIAWICICóż tedy powiadam? Czy to, żeby rzecz ofiarowana bałwanom miała być czem? Albo żeby bałwan miał być czem? Nie.
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy? Czy mówię, żeby rzecz ofiarowana bożkom miała czym być? Albo żeby bożek był czymś?
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc? Czy mówię, żeby rzecz ofiarowana bożkom miała coś znaczyć? Albo, żeby bożek był czymś?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
12.BRYTYJKACóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem?
13.POZNAŃSKACo chcę przez to powiedzieć? Czy może czymś jest ofiara złożona bożkom lub sam bożek?
14.WARSZ.PRASKALecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zatem, mówią? Że wizerunek jest czymś? Lub, że to, co ofiarowane wizerunkom, jest czymś?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo że samo bóstwo coś znaczy?
17.TOR.PRZ.Co zatem mówię? Że bożek jest czymś, lub że ofiara złożona bożkom jest czymś?