« 1Kor 10:32 1 List do Koryntian 10:33 1Kor 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako i ja we wszytkim wszem ugadzam, nie szukając swego pożytku, ale (inych) mnogich, aby zbawieni byli.
2.WUJEK.1923(10:32b) jako się i ja wszym we wszystkiem podobam, nie szukając, co mnie pożyteczno jest, ale co wielom, aby byli zbawieni.
3.RAKOW.NTJako się i ja wszytkim we wszytkich rzeczach podobam, nie szukając mego pożytku, ale onego, który wiela ich jest, aby byli zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881Jako i ja we wszystkiem się wszystkim podobam, nie szukając w tem swego pożytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni.
6.JACZEWSKIBierzcie przykład ze mnie: widzicie, że nikogo i w niczem obrażać nie chcę; że nie szukam własnego pożytku, ale pożytku wszystkich, aby wszyscy zbawieni byli.
7.SYMONjako i ja staram się dogodzić wszystkim we wszystkiem, nie szukając co mnie jest pożyteczne, lecz wielom, aby byli zbawieni.
8.MARIAWICItak jako i ja we wszystkiem podobam się wszystkim, nie szukając lego, co mnie samemu jest pożyteczne, ale co jest dla wielu pożyteczne, aby byli zbawieni.
9.DĄBR.WUL.1973jako i ja wszystkim we wszystkim staram się dogodzić, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961jak i ja wszystkim we wszystkim staram się dogodzić, nie szukając, co jest pożyteczne dla mnie, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
12.BRYTYJKAJak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni.
13.POZNAŃSKAPostępujcie tak jak ja, starajcie się wszystkim we wszystkim dogodzić, nie szukając swojej własnej korzyści, lecz kierując się dobrem innych, aby byli zbawieni.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak i ja, wszystkim się podobam we wszystkim, nie szukając swego pożytku, ale pożytku wielu, aby mogli zostać zbawieni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpodobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu.
17.TOR.PRZ.Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni.