« 1Kor 10:3 1 List do Koryntian 10:4 1Kor 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszytcy toż duchowne picie pili. Bo pili z duchownej idącej za nimi skały, a skała była Christus.
2.WUJEK.1923I wszyscy pili tóż picie duchowne: (a pili z skały duchownéj, która za nimi szła: a skała była Chrystus).
3.RAKOW.NTI wszyscy jednoż picie duchowne pili. Abowiem pili z duchownej, która za nimi szła, skały; A ona skała była Christus.
4.GDAŃSKA.1881I wszyscy tenże napój duchowny pili; albowiem pili z opoki duchownej, która za nimi szła; a tą opoką był Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.
6.JACZEWSKII wszyscy pili wodę cudowną ze skały, która Chrystusa wyobrażała.
7.SYMONi wszyscy pili tenże napój duchowny (a pili z opoki duchownej, która im towarzyszyła: a opoką był Chrystus):
8.MARIAWICIi wszyscy tenże Napój duchowny pili. Bo pili z duchownej Skały, która za nimi chodziła, a Skałą był Chrystus.
9.DĄBR.WUL.1973i wszyscy pili tenże napój duchowy (a pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus).
10.DĄBR.GR.1961i wszyscy pili ten sam napój duchowy, bo pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus.
11.TYSIĄCL.WYD5i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
12.BRYTYJKAI wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
13.POZNAŃSKAi pili ten sam napój o duchowym znaczeniu. Pili zaś napój wytryskujący ze skały o duchowym znaczeniu, która szła za nimi, a skała ta była symbolem Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAi pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz wszyscy wypili ten sam napój duchowy; bowiem pili z duchowej, towarzyszącej im Skały, a tą Skałą był Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus.
17.TOR.PRZ.I wszyscy wypili ten sam duchowy napój; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła – a tą skałą był Chrystus.