« Przys 7:6 Księga Przysłów 7:7 Przys 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ujrzałem maluczkie, obaczyłem głupiego młodzieńca.
2.GDAŃSKA.1881I widziałem między prostakami, obaczyłem między synami młodzieńca głupiego,
3.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem wśród prostych, zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca;
4.KRAMSTUCKa ujrzałem pomiędzy nierozważnymi, zauważałem pomiędzy młodzieńcami, wyrostka nierozumnego,
5.CYLKOWSpostrzegłem tedy między niedoświadczonymi, zauważyłem między młodziankami, młodzika bezmyślnego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ujrzałem wśród niedoświadczonych, rozpoznałem między chłopcami młodzieńca nierozumnego.
7.BRYTYJKAZobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca,
8.POZNAŃSKAujrzałem wśród [ludzi] niedoświadczonych, spostrzegłem pośród młodych młodzieńca bez rozwagi.
9.WARSZ.PRASKAzobaczyłem pośród nieuświadomionych, dostrzegłem między młodzieńcami człowieka młodego całkiem bez rozumu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i zauważyłem bezmyślnego młodzika pomiędzy niedoświadczonymi, zobaczyłem pomiędzy młodziakami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi co widzę wśród prostych? Co między chłopcami? Młodzieńca bez rozumu!