« Iza 17:12 Księga Izajasza 17:13 Iza 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaszumią narodowie jako szum wód wzbierających: i sfuka go, uciecze daleko, i będzie porwany jako proch na górach przed wiatrem, i jako wicher przed wiatrem.
2.GDAŃSKA.1881Narodom, które szumią jako szum wód wielkich; bo je Pan sfuka, i uciekną daleko, i gonione będą od wiatru jako plewy po wierzchach gór, a jako wiecheć od wichru.
3.GDAŃSKA.2017Narody szumią jak szum wielkich wód, ale PAN je zgromi i uciekną daleko gnane wiatrem jak plewy na górach i jak biegacz stepowy przed wichurą.
4.CYLKOWNarody wrzeniem wód wielkich wrą, - ale zgromi go i ucieknie daleko, a pędzonym będzie jako źdźbło po górach od wiatru, i jako tuman od wichru.
5.TYSIĄCL.WYD5<Narody szumią, jak szumią wezbrane wody>, ale [Pan] je zgromi, i umkną daleko; będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę.
6.BRYTYJKANarody szumią, jak szumią wielkie wody, lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan.
7.POZNAŃSKA(To szumią narody, jak gdyby szum wielu wód). Lecz [Jahwe] je poskromi - i pierzchną z daleka, miotane jak plewy wiatrem na wzgórzach i jak tuman pyłu wichurą.
8.WARSZ.PRASKA[Szumią całe narody tak, jak szumią wezbrane wody] Lecz Pan już je upomniał i natychmiast odchodzą wyrzucone daleko, jak plewy uniesione wichrem aż na szczyty górskie lub jak tuman kurzu przez burzę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Narody wrzą wrzeniem wielkich wód – lecz On je zgromi; zatem uciekną daleko, oraz jak źdźbło przez wiatr będą pędzone po górach; niczym tuman od wichru.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNarody szumią niczym wielkie wody, lecz gdy On je gromi, umykają w dal, gnane wichrem jak wyschłe trawy po górach lub tuman luźnych ostów pędzony przez wiatr.