« Iza 17:5 Księga Izajasza 17:6 Iza 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zostanie w nim jako grono wina, i jako na otrzęsionéj oliwie dwie albo trzy oliwki na wierzchu gałęzi, albo cztery albo pięć na wierzchu jego owocu jego, mówi Pan, Bóg Izraelów.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże zostaną na nim pominione grona, jako na otrzęśnionej oliwie dwie albo trzy oliwiki zostaną na wierzchu drzewa, a cztery albo pięć na rodzajnych gałęziach jego, mówi Pan, Bóg Izraelski.
3.GDAŃSKA.2017Pozostanie na nim jednak pokłosie, jak przy otrząsaniu drzewa oliwnego: dwie lub trzy oliwki zostaną na samym wierzchołku drzewa, a cztery lub pięć na urodzajnych gałęziach, mówi PAN, Bóg Izraela.
4.CYLKOWA zostaną na niej pobierki jak po otrząśnięciu oliwnika, jedna, dwie jagody na końcu wierzchołka, trzy, cztery, na gałęziach jej bujnych, rzecze Wiekuisty, Bóg Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5tak że zostaje na niej pokłosie; albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają dwa lub trzy owoce na samym wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa - wyrocznia Pana, Boga Izraela.
6.BRYTYJKAI pozostaje na niej pokłosie jak przy otrząsaniu oliwnika: dwie lub trzy oliwki na wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa, mówi Pan, Bóg Izraela.
7.POZNAŃSKAPozostanie na niej [już tylko] pokłosie jak po otrząśnięciu oliwki: dwa lub trzy owoce na samym wierzchołku, cztery lub pięć wśród gałęzi drzewa. Taki jest wyrok Jahwe, Boga Izraela.
8.WARSZ.PRASKANa polu zostają już tylko pojedyncze kłosy; albo tak jak po zbiorze oliwek: zostaną jeszcze dwie lub trzy oliwki na samym wierzchołku drzewa; albo cztery czy pięć na gałęziach drzewa. Oto wyrok Pana, Boga Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostaną na niej obierki, jak po otrząśnięciu drzewa oliwnego; jedna, dwie jagody na końcu wierzchołka; trzy, cztery na jej bujnych gałęziach – mówi WIEKUISTY, Bóg Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITgdy pozostaje tylko kłos to tu, to tam. Będzie jak w oliwniku, kiedy go otrząsną i na wierzchołku zostają dwie albo trzy oliwki, a cztery lub pięć na gałęziach - oświadcza PAN, Bóg Izraela.