« Psal 24:8 Księga Psalmów 24:9 Psal 24:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(23:9) Podnieście wrota, książęta, wasza i podźwignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol sławy.
2.PS.PUŁAWSKI(23:9) ❬P❭odnieście wrota, książęta, wasza, i podźwignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol sławy.
3.WUJEK.1923Podnieścież książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne: i wnidzie król chwały.
4.GDAŃSKA.1881Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł król chwały.
5.GDAŃSKA.2017Podnieście, o bramy, wasze głowy; podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały.
6.GÖTZE.1937Podnieście wy, bramy, wierzchy wasze i podnieście się wy, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały!
7.CYLKOWWznieście bramy wierzchy swoje, rozwiedźcie się wrota odwieczne, niech wnijdzie król chwały.
8.KRUSZYŃSKIPodnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy wieczne, a wnijdzie Król chwały.
9.ASZKENAZY Podnieście wasze czoła, wy bramy, wznieścież się wy wrota wieczności i niechaj wnijdzie Król chwały!
10.SZERUDAPodnieście, bramy, wierzchy wasze i podwyżcie się, bramy wieczne, aby wszedł Król chwały!
11.TYSIĄCL.WYD1(23:9) Bramy, podnieście swe szczyty i rozstąpcie się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!
12.TYSIĄCL.WYD5Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!
13.BRYTYJKAPodnieście, bramy, wierzchy waszeI podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały!
14.POZNAŃSKAPodnieście, bramy, swoje szczyty, podwyższcie się, odwieczne podwoje, aby wkroczył Król chwały!
15.WARSZ.PRASKAWy, bramy, unieście się ku górze, otwórzcie się, prastare podwoje, bo oto nadchodzi Król chwały.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bramy wznieście swoje wierzchy, otwórzcie się wrota odwieczne – niech wejdzie Król Chwały.
17.EIB.BIBLIA.2016Podnieście, bramy, swoje szczyty! Stańcie otworem, odwieczne podwoje! Niech wkroczy Król chwały!