« Łuk 10:11 Ewangelia Łukasza 10:12 Łuk 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię wam, iż Sodomie w dzień on znośniej będzie, niż miastu onemu.
2.WUJEK.1923Powiadamci wam: Że Sodomie w on dzień lżej będzie, niźli miastu onemu.
3.RAKOW.NTA mówię wam: Iż Sodomam w dzień on znośniej będzie, niż miastu onemu.
4.GDAŃSKA.1881A mówię wam: Iż Sodomie w on dzień lżej będzie, niż onemu miastu.
5.GDAŃSKA.2017A mówię wam, że w ten dzień lżej będzie Sodomie niż temu miastu.
6.SZCZEPAŃSKIPowiadam wam: mieszkańcom Sodomy lżej będzie w dniu owym, aniżeli miastu owemu.
7.MARIAWICIPowiadam wam, że Sodomie w on dzień lżej będzie, niźli onemu miastu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zaiste, powiadam wam: Sodomie w on dzień lżej będzie niźli takiemu miastu.
9.GRZYM1936Zapewniam was, że w on dzień lżej będzie Sodomie, niż miastu owemu.
10.DĄBR.WUL.1973Powiadam wam, lżej będzie Sodomie w on dzień niż miastu temu.
11.DĄBR.GR.1961Powiadam wam, lżej będzie Sodomie w ów dzień niż miastu temu.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
13.BRYTYJKAPowiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu.
14.POZNAŃSKAMówię wam: W owym dniu lżej będzie Sodomie aniżeli temu miastu.
15.WARSZ.PRASKAA zapewniam was, że Sodomie w ów dzień lżej będzie niż temu miastu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mówię wam, że w ów dzień, lżej będzie Sodomie, niż temu miastu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Lżej będzie Sodomie w tym Dniu niż temu miastu.
18.TOR.PRZ.A mówię wam, że w owym dniu lżej będzie Sodomie, niż temu miastu.