« Łuk 10:14 Ewangelia Łukasza 10:15 Łuk 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ty Kapernaumie, któryś aż do nieba wywyższon, aż do piekła zniżon będziesz.
2.WUJEK.1923I ty, Kapharnaum! aż do nieba wyniesione, aż do piekła będziesz pogrążone.
3.RAKOW.NTA ty, Kapernaum! któreś aż do nieba wywyższone było, aż do piekła będziesz zstrącone.
4.GDAŃSKA.1881A ty, Kapernaum! któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz.
5.GDAŃSKA.2017A ty, Kafarnaum, które jesteś aż do nieba wywyższone, aż do piekła będziesz strącone.
6.SZCZEPAŃSKIA ty, Kafarnaum, pod niebiosa wywyższone, aż do piekieł zstąpisz!
7.MARIAWICIA ty Kafarnaum, aż do nieba wywyższone, aż do piekła będziesz pogrążone.
8.BIESZK.ŁUK.1931I ty, Kafarnaum, aż do nieba, sądzisz, będziesz wyniesione?... Aż do piekła będziesz pogrążone!
9.GRZYM1936A ty, Kafarnaum, coś się aż do nieba wyniosło, aż do piekła zstąpisz.
10.DĄBR.WUL.1973A ty, Kafarnaum, aż do nieba wywyższone, aż do piekieł strącone będziesz.
11.DĄBR.GR.1961A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba się wywyższysz? Będziesz aż do piekieł strącone.
12.TYSIĄCL.WYD5A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
13.BRYTYJKAA ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie! Aż do piekła zstąpisz.
14.POZNAŃSKAA ty Kafarnaum, "czyż wyniesiesz się aż do nieba? Aż na dno piekła spadniesz!"
15.WARSZ.PRASKAA ty, Kafarnaum? Czy sądzisz, że będziesz wyniesione aż pod niebiosa? Aż do piekła będziesz strącone!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ty, Kafarnaum, do niebios aż wywyższone będziesz zniżone aż do Krainy Umarłych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych!
18.TOR.PRZ.A ty, Kafarnaum, aż do nieba będąc wywyższone, aż do Hadesu zostaniesz strącone.