« Łuk 10:17 Ewangelia Łukasza 10:18 Łuk 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł im lepak: Widziałem Szatana, jako błyskawicę znieba spadającego.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Widziałem szatana, jakoby błyskawicę z nieba spadającego.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Przypatrowałem się gdy szatan, jako błyskawica z nieba, spadał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł: Widziałem szatana, jako błyskawicę z nieba spadającego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.
6.SZCZEPAŃSKIA On im rzekł: Widziałem, jak szatan padał, niby błyskawica z nieba.
7.MARIAWICII rzekł im: Widziałem szatana, jako błyskawicę z nieba spadającego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział im na to Jezus: „Owszem, widziałem szatana, spadającego z nieba, jak błyskawica.
9.GRZYM1936On im odpowiedział: Widziałem szatana jak błyskawicę spadającego z nieba.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Widziałem szatana jako błyskawicę z nieba spadającego.
11.DĄBR.GR.1961A on rzekł im: Widziałem szatana, jako błyskawicę, z nieba spadającego.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica.
13.BRYTYJKARzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba,
14.POZNAŃSKARzekł im: - Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.
15.WARSZ.PRASKAA On im powiedział: Widziałem, jak szatan spadał z nieba na kształt błyskawicy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale im powiedział: Widziałem spadającego z Nieba szatana jak błyskawicę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba.
18.TOR.PRZ.A wtedy powiedział im: „Widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba.