« Łuk 10:19 Ewangelia Łukasza 10:20 Łuk 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakże z tąd się nie radujcie, iż duchy wam podają się, lecz radujcie się, iż imiona wasze napisane w niebiesiech.
2.WUJEK.1923Wszakóż się z tego nie weselcie, iż się wam duchowie poddają; ale się weselcie, że imiona wasze napisane są w niebiesiech.
3.RAKOW.NTWszakoż się z tego nie weselcie, iż się oni duchowie wam poddają; Lecz raczej weselcie się, że imiona wasze napisane są na Niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże nie radujcie się z tego, iż się wam duchy poddawają; ale raczej radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli nie radujcie się z tego, że duchy wam ulegają; cieszcie się raczej, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech.
7.MARIAWICIWszakoż z tego się nie radujcie, że i duchy są wam poddane, ale się radujcie, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszelako nie z tego się radujcie, iż się wam duchy poddają; cieszcie się raczej z tego, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech”.
9.GRZYM1936Ale wy nie z tego się cieszcie, że duchy nieczyste słuchają was, ale z tego się cieszcie, że imiona wasze zapisane są w niebie.
10.DĄBR.WUL.1973Wszelako z tego się nie weselcie, że duchy wam ulegają, ale weselcie się z tego, że imiona wasze zostały zapisane w niebiesiech.
11.DĄBR.GR.1961Wszelako z tego się nie weselcie, że duchy wam ulegają, ale weselcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech.
12.TYSIĄCL.WYD5Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
13.BRYTYJKAWszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.
14.POZNAŃSKANie cieszcie się jednak, że duchy są wam posłuszne, ale cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
15.WARSZ.PRASKALecz nie cieszcie się z tego, że duchy wam są posłuszne. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko nie radujcie się z tego, że poddają się wam demony; ale raczej cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebiosach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie.
18.TOR.PRZ.Jednak nie radujcie się z tego, że duchy są wam poddane; ale radujcie się raczej z tego, że imiona wasze zostały zapisane w niebiosach.”