« Łuk 10:24 Ewangelia Łukasza 10:25 Łuk 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto zakonnik niektóry wstał, kuszący go i mówiąc: Uczycielu, co czyniąc żywot wieczny odziedziczę?
2.WUJEK.1923A oto niektóry biegły w zakonie powstał, kusząc go a mówiąc: Nauczycielu! co czyniąc dostąpię żywota wiecznego?
3.RAKOW.NTA oto zakonny niektóry Nauczyciel, powstał kusząc go, i mówiąc: Nauczycielu, co uczyniwszy żywot wieczny odziedziczę?
4.GDAŃSKA.1881A oto niektóry zakonnik powstał, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu! co czyniąc odziedziczę żywot wieczny?
5.GDAŃSKA.2017A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
6.SZCZEPAŃSKIA oto pewien prawnik powstał i, chcąc Go wybadać, rzekł: Mistrzu, co mam czynić, by posiąść życie wieczne?
7.MARIAWICIA oto jeden w Zakonie uczony powstał, kusząc Go i mówiąc: Mistrzu, co czyniąc, żywot wieczny otrzymam?
8.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego razu wystąpił doktór zakonu i chcąc go pochwycić na słowie zapytał: „Mistrzu, co mam uczynić, by dostąpić żywota wiecznego?”.
9.GRZYM1936Wtedy podniósł się jeden uczony zakonny i zapytać, chcąc go podejść: Mistrzu, co mam czynić, by posiąść żywot wieczny?
10.DĄBR.WUL.1973A oto pewien biegły w Zakonie powstał doświadczając go i rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne?
11.DĄBR.GR.1961A oto pewien biegły w Zakonie powstał i doświadczając go rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne?
12.TYSIĄCL.WYD5A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
13.BRYTYJKAA oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?
14.POZNAŃSKAA oto pewien biegły w Prawie zapytał Go podstępnie: - Nauczycielu, co mam czynić, aby posiąść życie wieczne?
15.WARSZ.PRASKAA oto jakiś znawca Prawa powstał i próbując Go podejść, powiedział: Nauczycielu, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podniósł się także jakiś znawca Prawa, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI oto powstał pewien znawca Prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
18.TOR.PRZ.I oto powstał pewien znawca Prawa, wystawiając Go na próbę, pytał: Nauczycielu! Co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne?