« Łuk 10:25 Ewangelia Łukasza 10:26 Łuk 10:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł k niemu: Wzakonie co napisano? Jako czytasz?
2.WUJEK.1923A on rzekł do niego: W zakonie co napisano? jako czytasz?
3.RAKOW.NTA on rzekł do niego: W zakonie co napisano? Jako czytasz?
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł do niego: W zakonie co napisano, jako czytasz?
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś mu powiedział: Co napisano w zakonie, jak czytasz?
7.MARIAWICIA On rzekł do niego: Co jest napisane w Zakonie, jako tam czytasz?
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł mu Jezus: „A zakon – co głosi? Jak w nim czytasz?”.
9.GRZYM1936A on odpowiedział: Co stoi w zakonie? Jak czytasz?
10.DĄBR.WUL.1973A on rzekł do niego: W Prawie co napisano? Jako czytasz?
11.DĄBR.GR.1961A on odrzekł: W Prawie co napisano? Jak czytasz?
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz?
14.POZNAŃSKAOn zaś powiedział: - Co napisano w Prawie? Jak czytasz?
15.WARSZ.PRASKAA On odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on do niego powiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak rozpoznajesz?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
18.TOR.PRZ.A On powiedział do niego: „Co zostało napisane w Prawie? Jak czytasz?”