« Łuk 10:26 Ewangelia Łukasza 10:27 Łuk 10:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak odpowiedając rzekł: Umiłujesz pana Boga twego, ze wszego serca twego, i ze wszej dusze twojej, i ze wszej siły twojej, i ze wszej myśli twojej. A bliźniego twego, jako siebie samego.
2.WUJEK.1923On odpowiedziawszy, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiéj dusze twojéj i ze wszystkich sił twoich i ze wszystkiéj myśli twojéj, a bliźniego twego, jako samego siebie.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy rzekł: Miłować będziesz Pana Boga twego z całego serca twego, i z całej dusze twej, i z całej siły twej, i z całego zmysłu twego; A bliźniego twego jako samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej, i ze wszystkiej myśli twojej; a bliźniego twego, jako samego siebie.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie.
6.SZCZEPAŃSKIA on odpowiadając rzekł: »Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej i ze wszystkich sił twoich i ze wszystkiej myśli twojej«, a »bliźniego swego jak siebie samego«.
7.MARIAWICIA on odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, i z całej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego, jako samego siebie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tamten odpowiedział: „Miłuj Pana Boga swego całem sercem, całą duszą, wszystkiemi siłami i wszelką myślą swoją, a bliźniego swego jako samego siebie”.
9.GRZYM1936Ten odparł: Kochaj Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i z całej myśli swojej a bliźniego swego jak samego siebie.
10.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego.
11.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i całą duszą twoją, wszystkimi siłami i wszystkimi myślami twymi, a bliźniego twego jak siebie samego.
12.TYSIĄCL.WYD5On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.
13.BRYTYJKAA ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.
14.POZNAŃSKAOdrzekł: - Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił" i ze wszystkich myśli, "a bliźniego swego jak siebie samego".
15.WARSZ.PRASKATen zaś odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, całym twoim sercem, całą duszą twoją, wszystkimi siłami twymi i całym umysłem twoim, a bliźniego twego jak siebie samego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, twojego Boga, z całego twego serca, z całej twej duszy, z całej twej siły i z całej twej myśli; a twojego bliźniego jak siebie samego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZnawca zacytował: Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie.
18.TOR.PRZ.A on w odpowiedzi, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swojego serca, i z całej swojej duszy, i z całej swojej siły, i z całej swojej myśli; a swojego bliźniego – jak samego siebie.