« Łuk 10:27 Ewangelia Łukasza 10:28 Łuk 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu: prawie odpowiedziałeś, to czyń, a żyw będziesz.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział; toż czyń, a będziesz żył.
3.RAKOW.NTI rzekł mu: Prawieś odpowiedział; to czyń, a będziesz żył.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział; to czyń, a będziesz żył.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.
6.SZCZEPAŃSKIA On mu odrzekł: Dobrześ odpowiedział; czyń to, a żyć będziesz.
7.MARIAWICII rzekł mu: Dobrześ odpowiedział: to czyń, a będziesz żył.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Słusznieś odpowiedział,” odrzekł mu Jezus, „tak postępuj, a będziesz żył”.
9.GRZYM1936A on mu na to: Dobrześ odpowiedział: czyń tak a żyć będziesz.
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu: Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył.
11.DĄBR.GR.1961Rzekł mu: Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył.
13.BRYTYJKARzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.
14.POZNAŃSKARzekł mu: - Dobrze powiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył!
15.WARSZ.PRASKARzekł mu wtedy: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedział: Poprawnie odpowiedziałeś; czyń to, a będziesz żył.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedziałeś poprawnie - podsumował Jezus. - Tak postępuj, a będziesz żył.
18.TOR.PRZ.I powiedział mu: „Dobrze odpowiedziałeś; to czyń, a będziesz żył.”