« Łuk 10:31 Ewangelia Łukasza 10:32 Łuk 10:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A takież i Lewit będąc wedle (onego) miejsca i ujrzawszy ji przeminął.
2.WUJEK.1923Także i Lewit, będąc podle miejsca i widząc go, minął.
3.RAKOW.NTTakże i Lewita będąc podle miejsca onego, przyszedszy i ujźrzawszy, przeminął.
4.GDAŃSKA.1881Także i Lewita, dostawszy się na ono miejsce, a przyszedłszy i ujrzawszy go, pominął.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął.
6.SZCZEPAŃSKIPodobnież i lewita, nadszedłszy na <to> miejsce, popatrzył {na niego}, i minął.
7.MARIAWICITakże też i Lewita, będąc blizko onego miejsca i ujrzawszy go, minął.
8.BIESZK.ŁUK.1931Podobnież i lewita: przyszedł na ono miejsce, widział go i – minął także.
9.GRZYM1936Tak samo i lewita przechodził tamtędy w pobliżu, popatrzał na niego i minął go.
10.DĄBR.WUL.1973Także i lewita będąc blisko miejsca i widząc go, minął.
11.DĄBR.GR.1961Także i lewita przechodząc blisko tego miejsca i widząc go, minął.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
13.BRYTYJKAPodobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo.
14.POZNAŃSKAPodobnie i lewita, który znalazł się w tym miejscu i zobaczył go, ominął go.
15.WARSZ.PRASKAPodobnie i pewien lewita, choć był koło tego miejsca i widział go, poszedł dalej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie Lewita, gdy pojawił się na tym miejscu; przyszedł, ujrzał go i minął.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie było z Lewitą: przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się.
18.TOR.PRZ.Podobnie i Lewita, który zjawił się na tym miejscu, podszedł, a gdy go zobaczył, przeszedł na drugą stronę.