« Łuk 10:36 Ewangelia Łukasza 10:37 Łuk 10:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: który uczynił miłosierdzie z nim. Rzekł przeto jemu Jesus: Idź i ty czyń takież.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Który uczynił miłosierdzie nad nim. I rzekł mu Jezus: Idźże, i ty uczyń także.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Który uczynił miłosierdzie z nim. Rzekł mu tedy Jezus: Idźże, a ty uczyń także.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Ten, który uczynił miłosierdzie nad nim. Rzekł mu tedy Jezus: Idźże, i ty uczyń także.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś odrzekł: Ten, który miłosierdzie mu okazał. A Jezus mu powiedział: Idźże, i ty czyń podobnie.
7.MARIAWICIA on rzekł Ten, Który uczynił miłosierdzie nad nim. I rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń także.
8.BIESZK.ŁUK.1931Doktór zakonu odpowiedział: „Ten, który mu uczynił miłosierdzie”. Rzekł tedy Jezus: „Idźże, i ty uczyń tak samo!”.
9.GRZYM1936A on odpowiedział: Ten, kto mu miłosierdzie okazał. A Jezus mu na to: Idź i czyń tak samo.
10.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Ten, który mu miłosierdzie okazał. I rzekł mu Jezus: Idź, a czyń i ty podobnie.
11.DĄBR.GR.1961Ten, który mu miłosierdzie okazał. I rzekł mu Jezus: Idź, a czyń i ty podobnie.
12.TYSIĄCL.WYD5On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!
13.BRYTYJKAA on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.
14.POZNAŃSKAA on odpowiedział: - Ten, który się nad nim ulitował. Rzekł mu Jezus: - Idź i czyń podobnie!
15.WARSZ.PRASKAOdpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. A Jezus na to: Idź, i ty czyń podobnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on powiedział: Ten, co czyni wobec niego miłosierdzie. Zatem Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZnawca odparł: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: Idź i postępuj podobnie.
18.TOR.PRZ.A on powiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Powiedział więc mu Jezus: „Idź, i ty czyń podobnie.”