« Łuk 10:37 Ewangelia Łukasza 10:38 Łuk 10:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak gdy szli, a on wszedł do wsi niejakiej, a niewiasta niektóra, imieniem Martha przyjęła ji do domu swego.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy szli, a on wszedł do niejakiego miasteczka, a niewiasta niektóra, imieniem Martha, przyjęła go do domu swego.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy szli oni, a on wszedł do miasteczka niektórego; a niewiasta niektóra imieniem Marta przyjęła go do domu swego.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektóra, imieniem Marta, przyjęła go do domu swego.
5.GDAŃSKA.2017A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy oni podróżowali, {zdarzyło się, że} wstąpił On do pewnego miasteczka; pewna zaś niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w domu swoim.
7.MARIAWICII stało się, gdy szli, że On wszedł do jednego miasteczka, i jedna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do domu swego.
8.BIESZK.ŁUK.1931W drodze swej zaszedł Jezus do jakiejś wioski, gdzie przyjęła go w dom swój niewiasta, imieniem Marta.
9.GRZYM1936Zaszedł raz po drodze do jednej wsi, gdzie niewiasta, imieniem Marta, otworzyła mu gościnnie swój dom.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy szli, że wszedł do jednej osady, a niewiasta pewna imieniem Marta przyjęła go w domu swoim.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy szli dalej, wstąpił do jednej osady. I pewna niewiasta imieniem Marta gościła go w domu.
12.TYSIĄCL.WYD5W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu.
13.BRYTYJKAA gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do domu.
14.POZNAŃSKAW czasie podróży Jezus wszedł do wioski. A pewna kobieta imieniem Marta przyjęła Go w gościnę.
15.WARSZ.PRASKAIdąc dalej, wszedł do pewnego miasta, gdzie przyjęła Go w swym domu kobieta imieniem Marta.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie gdy oni szli, zdarzyło się, że on wszedł do jakiegoś miasteczka; i przyjęła go do swego domu pewna kobieta, imieniem Marta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła Go tam pewna kobieta, której było na imię Marta.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy oni szli, że On wszedł do jednego miasteczka, a pewna kobieta o imieniu Marta, ugościła Go w swoim domu.