« Łuk 10:38 Ewangelia Łukasza 10:39 Łuk 10:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A u tej była siostra, zwana Marya, która też siadszy u nóg Jesusowych słuchała słowa jego.
2.WUJEK.1923A ta miała siostrę, imieniem Maryą, która téż siedząc u nóg Pańskich, słuchała słowa jego.
3.RAKOW.NTA ona miała siostrę nazwaną Marya, która też przysiadszy się do nóg Jezusowych, słuchała mowy jego;
4.GDAŃSKA.1881A ta miała siostrę, którą zwano Maryją, która usiadłszy u nóg Jezusowych, słuchała słów jego.
5.GDAŃSKA.2017Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów.
6.SZCZEPAŃSKIA miała ona siostrę, zwaną Marya, która też usiadłszy u stóp Pana, przysłuchiwała się Jego nauce.
7.MARIAWICIA ta miała siostrę, imieniem Maryę, która też siedząc u nóg Jezusa słuchała słowa Jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Miała ona siostrę, imieniem Marja. Ta usiadła u stóp Jezusowych, przysłuchując się jego słowom.
9.GRZYM1936Miała ona siostrę, imieniem Marję, która usiadła u stóp Pana i słuchała nauki jego.
10.DĄBR.WUL.1973A ta miała siostrę imieniem Maria, która też siedząc u stóp Pana słuchała słowa jego.
11.DĄBR.GR.1961A ta miała siostrę imieniem Maria, która siedząc u stóp Pana słuchała słowa jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
13.BRYTYJKATa miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa.
14.POZNAŃSKAMiała siostrę, którą zwano Marią. Ta, siedząc u stóp Pana, słuchała Jego słów.
15.WARSZ.PRASKAMiała ona siostrę, której było na imię Maria. Ta siedząc u stóp Pana wsłuchiwała się w Jego słowa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Była też jej siostra, zwana Marią, która usiadła u stóp Jezusa oraz słuchała jego słowa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMiała ona siostrę - Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego Słowa.
18.TOR.PRZ.Miała ona siostrę, która nazywała się Maria; ta przysiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa.