« Łuk 10:39 Ewangelia Łukasza 10:40 Łuk 10:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Martha lepak bawiła się około częstej służby. A stanąwszy rzekła: Panie, niedbasz ty, iż siostra moja, samę mnie ostawiła służyć? Rzecz przeto jej, że mi pomoże.
2.WUJEK.1923Ale Martha pieczołowała się około rozmaitéj posługi. Która stanęła i rzekła: Panie! niedbasz ty, iż siostra moja opuściła mię, żebym sama posługowała? Rzeczże jéj tedy, aby mi pomogła.
3.RAKOW.NTA Marta roztargniona była około wiela posługowania; a stanąwszy, rzekła: Panie niedbasz ty, iż siostra moja mnie samę tylko opuściła żebym posługowała? rzecz tedy jej aby mi wzajem pomagała.
4.GDAŃSKA.1881Ale Marta roztargniona była około rozmaitej posługi; która przystąpiwszy, rzekła: Panie! i nie dbasz, że siostra moja mnie samą zostawiła, abym posługiwała? Rzeczże jej, aby mi pomogła.
5.GDAŃSKA.2017Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła.
6.SZCZEPAŃSKIMarta natomiast pilnie się krzątała koło różnych posług. Ona to, przystanęła i rzekła: Panie! Czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła usługiwanie mnie samej? Powiedz jej przeto, aby mi pomogła.
7.MARIAWICIA Marta starała się około rozlicznych posług. Ona tedy stanąwszy, rzekła: Panie, nie dbasz Ty o to, że siostra moja opuściła mię samą służyć? Rzeczże jej tedy, aby mi pomogła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Marta zaś krzątała się pilnie, aby go gościnnie podejmować. Przeto przystąpiła do Jezusa mówiąc: „Panie, spokojnie patrzysz na to, jak moja siostra zostawia mnie samej całe usługiwanie? Powiedz jej tedy, aby mi pomogła!”.
9.GRZYM1936Tymczasem Marta krzątała się około wielu zajęć, a zwracając się do niego, odezwała się: Panie, nic cię nie obchodzi, że siostra moja zostawiła mnie samej wszystkie sprawy na głowie? Powiedz jej, żeby mi pomogła.
10.DĄBR.WUL.1973Marta zaś krzątała się wokół różnych posług, a zatrzymując się rzekła: Panie, czyż nie ma to dla ciebie znaczenia, że siostra moja zostawiła mię, abym sama posługiwała? Powiedz jej przeto, aby mi pomogła.
11.DĄBR.GR.1961Marta zaś krzątała się koło różnych posług, a zatrzymując się rzekła: Panie, czyż nie ma to dla ciebie znaczenia, że siostra moja zostawiła mnie, abym sama posługiwała? Powiedz jej przeto, aby mi pomogła.
12.TYSIĄCL.WYD5Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła.
13.BRYTYJKAMarta zaś krzątała się koło różnej posługi; a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła.
14.POZNAŃSKAMarta zaś krzątała się około wielu posług. Przystanąwszy powiedziała: - Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra mnie jednej pozostawiła usługiwanie? Powiedz jej zatem, żeby mi pomogła!
15.WARSZ.PRASKAA Marta, krzątając się koło różnych posług, zatrzymała się wreszcie i powiedziała: Panie, czyż nic Cię nie obchodzi to, że siostra mnie samej zostawiła całą posługę?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Marta pochłonięta była przy licznych usługach. Ale przystanęła i powiedziała: Panie, nie obchodzi cię, że moja siostra samą mnie zostawiła do usługi? Powiedz jej, żeby mi pomogła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMartę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła.
18.TOR.PRZ.Ale Marta zajęta była przy wielu posługach, przystąpiła więc i powiedziała: Panie! Czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz więc jej, aby mnie wsparła.