« Łuk 10:40 Ewangelia Łukasza 10:41 Łuk 10:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając rzekł jej Jesus: Martho, Martho, troszczesz się i frasujesz się o wiele.
2.WUJEK.1923A odpowiadając, rzekł jéj Pan: Martho, Martho! troszczysz się i frasujesz około bardzo wiela:
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy rzekł jej Jezus: Marto Marto, pieczołujesz się i frasujesz około wiela;
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus rzekł jej: Marto, Marto! troszczysz się i kłopoczesz się około wielu rzeczy;
5.GDAŃSKA.2017A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw;
6.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając, Pan rzekł jej: Marto, Marto! Troszczysz się i zabiegasz o [bardzo] wiele rzeczy,
7.MARIAWICIA Pan odpowiadając, rzekł jej: Marto, Marto, troszczysz się i frasujesz około bardzo wiela,
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus zaś odpowiedział jej: „Marto, Marto, krzątasz się zbytnio i troskasz zawiele,
9.GRZYM1936Ale Pan jej odrzekł: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz się o wiele,
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając rzekł jej Pan: Marto, Marto, o bardzo wiele rzeczy troszczysz się i kłopoczesz,
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając rzekł jej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy,
12.TYSIĄCL.WYD5A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele,
13.BRYTYJKAA odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy;
14.POZNAŃSKAA Pan jej odpowiedział: - Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o tak wiele,
15.WARSZ.PRASKAPowiedz jej, żeby mi pomogła! Lecz Pan odpowiedział jej: Marto, Marto, zabiegasz i martwisz się o zbyt wiele.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł jej: Marto, Marto, troszczysz się oraz martwisz o wiele,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy,
18.TOR.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: „Marto, Marto, troszczysz i kłopoczesz się o wiele;