« Łuk 10:4 Ewangelia Łukasza 10:5 Łuk 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A do którego domu wnidziecie, pierwej mówcie: Pokój domowi temu.
2.WUJEK.1923Do któregokolwiek domu wnidziecie, najprzód mówcie: Pokój temu domowi.
3.RAKOW.NTA do któregobyściekolwiek domu weszli, naprzód mówcie: Pokój domowi temu.
4.GDAŃSKA.1881A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.
6.SZCZEPAŃSKIGdy wchodzicie do jakiego domu, mówcie wpierw: »Pokój temu domowi«.
7.MARIAWICIDo któregokolwiek domu wnijdziecie, najpierwej mówcie: Pokój temu domowi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy wejdziecie do jakiegoś domu pierwsze wasze słowa niech będą: Pokój temu domowi!
9.GRZYM1936I gdziekolwiek w dom wejdziecie, mówcie: Pokój temu domowi.
10.DĄBR.WUL.1973A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód powiedzcie: Pokój temu domowi;
11.DĄBR.GR.1961A do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód powiedzcie: Pokój temu domowi;
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.
13.BRYTYJKAA gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu.
14.POZNAŃSKAKiedy wejdziecie do jakiegoś domu, powiedzcie najpierw: Pokój temu domowi.
15.WARSZ.PRASKAA gdy będziecie wchodzić do jakiegokolwiek domu, powiedzcie najpierw: Pokój temu domowi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś do którego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw: Pokój temu domowi!
18.TOR.PRZ.A do jakiegokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.