« Psal 71:24 Księga Psalmów 72:1 Psal 72:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:1) Boże, sąd twoj krolowi daj a sprawiedlność twoję synowi krolewskiemu
2.PS.PUŁAWSKI(71:1) Boże, sąd twoj krolowi daj a sprawiedlność twoję krolowicu
3.WUJEK.1923Psalm na Salomona.
4.GDAŃSKA.1881Salomonowi. Boże! daj królowi sądy twoje, a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu;
5.GDAŃSKA.2017Psalm dla Salomona. Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi króla;
6.GÖTZE.1937BOŻE, daj królowi sądy Twoje i synowi królewskiemu sprawiedliwość Twoją,
7.CYLKOWSalomonowi. - Panie, prawa Twoje królowi daj; a sprawiedliwość Twoję synowi królewskiemu.
8.KRUSZYŃSKISalomona, Boże, daj sąd królowi, a sprawiedliwość Twoją - synowi królewskiemu.
9.ASZKENAZY Salomona (śpiew). Boże, daj Twe wyroki królowi a miłość Twą sprawiedliwą synowi króla.
10.SZERUDASalomonowy. Boże! daj królowi prawa swoje, i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
11.TYSIĄCL.WYD1(71:1) Salomonowy. O Boże, przekaż Twój sąd Królowi i synowi Króla Twoją sprawiedliwość.
12.TYSIĄCL.WYD5Salomonowy. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
13.BRYTYJKASalomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
14.POZNAŃSKA[Psalm] Salomona. Boże, przekaż wyroki swe królowi, sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu.
15.WARSZ.PRASKASalomonowy. O Boże, daj królowi władzę sądzenia i Twoją sprawiedliwość królewskiemu synowi!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Salomonowi. Boże, daj Twoje sądy królowi, a Twoją sprawiedliwość królewskiemu synowi.
17.EIB.BIBLIA.2016Salomonowy. Boże! Podsuwaj królowi swoje rozstrzygnięcia I swoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,