« Psal 72:13 Księga Psalmów 72:14 Psal 72:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:14) Z lichw i lichoty odkupi dusze jich i poczestne imię jich przed nim.
2.PS.PUŁAWSKI(71:14) Z lichw[y] i z lichoty odkupi dusze jich i cne imię jich przed nim.
3.WUJEK.1923Z lichwy i nieprawości wykupi dusze ich: a imię ich uczciwe przed nim.
4.GDAŃSKA.1881Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo droga jest krew ich przed oczyma jego.
5.GDAŃSKA.2017Wybawi ich dusze od podstępu i przemocy, bo ich krew jest cenna w jego oczach.
6.GÖTZE.1937Od ucisku i przemocy ocali dusze ich, a krew ich będzie droga w oczach Jego,
7.CYLKOWOd gwałtu i grabieży wyzwala duszę ich; i drogą jest krew ich w oczach jego.
8.KRUSZYŃSKIOd zdrady i gwałtu wybawi dusze ich, bo droga jest krew ich przed oczyma Jego.
9.ASZKENAZY Od fałszu zdradnego i gwałtu wybawi ich duszę i drogą będzie krew ich w jego oczach.
10.SZERUDAWybawi życie ich od ucisku i gwałtu, bo krew ich jest droga w oczach Jego.
11.TYSIĄCL.WYD1(71:14) wybawi ich od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w Jego oczach.
12.TYSIĄCL.WYD5od krzywdy i ucisku uwolni ich dusze, a krew ich cenna będzie w jego oczach.
13.BRYTYJKAZ ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego.
14.POZNAŃSKAOswobodzi ich spod ucisku i gwałtu, bo cenna jest ich krew w jego oczach.
15.WARSZ.PRASKAUwolni ich od ucisku i przemocy, krew ich będzie w Jego oczach cenna.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od gwałtu i grabieży wyzwala ich duszę, bo ich krew jest cenną w jego oczach.
17.EIB.BIBLIA.2016Przed przemocą i gwałtem ochroni ich życie, A ich krew będzie cenna w jego oczach.