« Psal 72:3 Księga Psalmów 72:4 Psal 72:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:4) Sędzić będzie ubogie ludzskie i zbawiony uczyni syny [ludzi] ❬ubogich❭, i uśmierzy potwarcę.
2.PS.PUŁAWSKI(71:4) Sędzić będzie ubogie ludzkie i zbawione uczyni syny ubogich, i uśmierzy potwarcę.
3.WUJEK.1923Będzie sądził ubogie z ludu, i wybawi syny ubogich: a uniży potwarcę.
4.GDAŃSKA.1881Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy.
5.GDAŃSKA.2017Będzie sądził ubogich z ludu, wybawi synów potrzebującego, a zgniecie ciemiężyciela.
6.GÖTZE.1937On wywiedzie prawo nędznych ludu i wybawi dzieci biednych, a zdepce dręczyciela.
7.CYLKOWNiechaj sądzi uciśnionych w narodzie, wspomoże dzieci biednych, a zgniecie grabieżcę.
8.KRUSZYŃSKIBędzie sądził ubogich ludu, wybawi synów ubogich, a poniży oszczercę.
9.ASZKENAZY Sędzią będzie biednych ludu, zbawcą dla rzeszy łaknących, zaś poniży ciemiężcę.
10.SZERUDANiechaj sądzi ubogich ludu, wspomaga biednych, ale zdepcze ciemięzcę!
11.TYSIĄCL.WYD1(71:4) Uniżonych z ludu otoczy opieką, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela.
12.TYSIĄCL.WYD5Otoczy opieką uciśnionych wśród ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze na proch ciemiężyciela.
13.BRYTYJKANiechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela.
14.POZNAŃSKANiech broni ubogich w narodzie, niech niesie pomoc synom biedaków, a ciemięzcę pognębi.
15.WARSZ.PRASKAUciśnionym spośród ludu okaże sprawiedliwość, synów ubogich będzie miał w swej pieczy, a ciemiężycieli wytraci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niechaj sądzi uciśnionych w narodzie, wspomoże dzieci nędzarzy, a także zgniecie grabieżcę.
17.EIB.BIBLIA.2016Niech zapewnia ochronę ubogim wśród ludu, Ratuje dzieci biednych i depcze gnębicieli.