« Psal 72:6 Księga Psalmów 72:7 Psal 72:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:7) Wznidzie we dnioch jego sprawiedlność i opłwitość pokoja, aliż odniesion będzie miesiąc.
2.PS.PUŁAWSKI(71:7) Wznidzie w dnioch jego sprawiedlność i opłwitość pokoja, aliż zginie miesiąc.
3.WUJEK.1923Wznidzie za dni jego sprawiedliwość, i obfitość pokoju, aż zginie miesiąc.
4.GDAŃSKA.1881Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje.
5.GDAŃSKA.2017Za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa.
6.GÖTZE.1937Za dni Jego kwitnąć będzie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, aż księżyca nie będzie.
7.CYLKOWNiech rozkwitnie za dni jego sprawiedliwy; i pełnia pokoju póki nie stanie księżyca.
8.KRUSZYŃSKItak zakwitnie sprawiedliwy za dni Jego, i będzie wielki pokój, dopóki księżyca nie zbraknie.
9.ASZKENAZY Zakwitnie za dni jego sprawiedliwy i pełnia pokoju aż pokądby nie stało księżyca.
10.SZERUDANiech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i trwa pełny pokój, póki stanie księżyca!
11.TYSIĄCL.WYD1(71:7) Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i pokój w obfitości, aż księżyc ustanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.
13.BRYTYJKANiech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
14.POZNAŃSKANiech za dni jego kwitnie sprawiedliwość i pełnia pokoju, dopóki księżyc nie zagaśnie.
15.WARSZ.PRASKANiech za dni jego kwitnie sprawiedliwość i pokój – dopóki będzie świecił księżyc.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niechaj za jego dni rozkwitnie sprawiedliwy oraz pełnia pokoju, jak długo zostanie księżyc.
17.EIB.BIBLIA.2016Niech za jego dni zakwitnie sprawiedliwość, Niech trwa pokój, dopóki wschodzi księżyc,