« Łuk 7:19 Ewangelia Łukasza 7:20 Łuk 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy k niemu mężowie, rzekli: Johan ponurzyciel posłał nas k tobie, mówiąc: Ty jesteś który idziesz, albo inego czekamy?
2.WUJEK.1923A gdy przyszli do niego mężowie, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie, mówiąc: Tyś jest, który masz przyjść, czyli inszego czekamy?
3.RAKOW.NTA przyszedszy do niego oni mężowie, rzekli: Jan Ponurzyciel posłał nas do ciebie, mówiąc: Ty jesteś on który miał przyść, abo inszego czekamy?
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszli do niego mężowie oni, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie, mówiąc: Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
5.GDAŃSKA.2017A gdy ci mężczyźni przyszli do niego, powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?
6.SZCZEPAŃSKIMężowie zaś <owi>, stanąwszy przed Nim, rzekli: Jan Chrzciciel wysłał nas do Ciebie, mówiąc: Czyś Ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy?
7.MARIAWICII gdy przyszli do Niego oni mężowie, rzekli: Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie, mówiąc: Tyżeś jest Ten, który masz przyjść, czy też innego czekamy?
8.BIESZK.ŁUK.1931Wysłańcy ci stanęli przed Jezusem i mówili doń: „Jan Chrzciciel wysłał nas do ciebie i każe zapytać: czyś ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.
9.GRZYM1936Ci zaś przybyli do Jezusa i powiedzieli mu: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie i pyta się, czyś ty jest ten, który ma przyjść, czy na innego czekać mamy?
10.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy przybyli doń owi mężowie, rzekli: Jan Chrzciciel wysłał nas do ciebie mówiąc: Tyś jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy?
11.DĄBR.GR.1961Gdy tedy przybyli do niego owi uczniowie, rzekli: Jan Chrzciciel wysłał nas do ciebie mówiąc: Czyś ty jest ten, który ma nadejść, czy też innego czekamy?
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
13.BRYTYJKAA gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?
14.POZNAŃSKALudzie ci, przyszedłszy do Niego, powiedzieli: - Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem: Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego?
15.WARSZ.PRASKAGdy przybyli do Niego ci ludzie, powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy na innego czekamy?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy do niego przybyli, owi mężowie powiedzieli: Posłał nas do ciebie Jan Chrzciciel, mówiąc: Ty jesteś ten Przychodzący, czy mamy oczekiwać innego?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie i każe zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego?
18.TOR.PRZ.A gdy owi mężowie przyszli do Niego, powiedzieli: Jan Chrzciciel posyła nas do Ciebie, mówiąc: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?