« Łuk 7:33 Ewangelia Łukasza 7:34 Łuk 7:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedł syn człowieczy, jedzący i pijący, a mówicie: Oto człowiek żarłok i winopijca, celnikom przyjaciel i grzesznikom.
2.WUJEK.1923Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a mówicie: Oto człowiek obżerca i winopilca, przyjaciel celników i grzeszników.
3.RAKOW.NTPrzyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc; a mówicie: Oto człowiek obżerca i pijanica, przyjaciel Celników i grzeszników.
4.GDAŃSKA.1881Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a mówicie: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyszedł Syn człowieczy, który je i pije, a wy mówicie: »Oto obżerca i pijak, przyjaciel celników i grzeszników!
7.MARIAWICIPrzyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, i znowu mówicie: Oto człowiek obżerca i winopijca, przyjaciel celników i grzeszników.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przyszedł Syn człowieczy; on je i pije, jak inni, a mówicie: „Oto obżerca i opilec, towarzysz celników i grzeszników! –
9.GRZYM1936Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a mówicie: Oto obżerca i winopilca, przyjaciel grzeszników i celników.
10.DĄBR.WUL.1973I przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, a powiadacie: Oto człowiek, żarłok i opój, przyjaciel celników i grzeszników,
11.DĄBR.GR.1961Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a powiadacie: Oto człowiek, żarłok i opój, przyjaciel celników i grzeszników.
12.TYSIĄCL.WYD5Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
13.BRYTYJKAPrzyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników,
14.POZNAŃSKAPrzyszedł Syn Człowieczy, który je i pije, a wy mówicie: Oto obżartuch i pijak, przyjaciel celników i grzeszników!
15.WARSZ.PRASKAPrzyszedł Syn Człowieczy: jadł i pił. Wtedy powiedzieliście: Oto żarłok i winopijca, przyjaciel celników i grzeszników.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł Syn Człowieka, co je i pije, a mówicie: Oto człowiek żarłok i pijanica wina, przyjaciel poborców podatków i grzeszników.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszedł Syn Człowieczy, je i pije, i też mówicie: To żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
18.TOR.PRZ.Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: Oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.