« Łuk 7:38 Ewangelia Łukasza 7:39 Łuk 7:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Faryzeusz, który go był wezwał, rzekł w sobie mówiąc: Ten jeśliby był prorok, wiedziałby która i jaka jest niewiasta, która się go dotyka, iż grzeszna jest.
2.WUJEK.1923A widząc Pharyzeusz, który go był wezwał, rzekł sam w sobie, mówiąc: By ten był prorokiem, wżdyćby wiedział, która i jaka jest niewiasta, co się go dotyka; bo jest grzesznica.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Faryzeusz który go wezwał, rzekł sam w sobie, mówiąc: Ten by był Prorokiem, znałby wżdy, która i jaka jest niewiasta która się go dotyka; iż grzesznica jest.
4.GDAŃSKA.1881A widząc to Faryzeusz, który go był wezwał, rzekł sam w sobie, mówiąc: Być ten był prorokiem, wiedziałby, która i jaka jest ta niewiasta, co się go dotyka; bo jest grzesznica.
5.GDAŃSKA.2017A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem grzesznicą.
6.SZCZEPAŃSKIA widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, rzekł w duszy do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby bez wątpienia, co zacz i jaka to niewiasta, która się Go dotyka: że jest grzesznicą.
7.MARIAWICIA widząc to Faryzeusz, który Go był wezwał, myślał sam w sobie, mówiąc: By ten był prorokiem, wiedziałby z pewnością, co to zacz i jaka jest niewiasta, która się Go dotyka, bo jest grzesznica.
8.BIESZK.ŁUK.1931Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, powiedział do siebie: „Gdyby ten rzeczywiście był prorokiem, musiałby też wiedzieć, co zacz i jaka to jest niewiasta, co go dotyka; że jest przecież grzesznicą”.
9.GRZYM1936Co widząc faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie: Gdyby był prorokiem, wiedziałby, kim jest niewiasta, która go dotyka, że jest grzesznicą.
10.DĄBR.WUL.1973A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, myślał sobie w duszy: Gdyby ten był Prorokiem, wiedziałby, zaiste, kto zacz jest ta niewiasta, która się go dotyka; że jest grzesznicą.
11.DĄBR.GR.1961A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, myślał sobie w duszy: Gdyby ten był prorokiem, poznałby, kim jest ta niewiasta, która się go dotyka; że jest grzesznicą.
12.TYSIĄCL.WYD5Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą.
13.BRYTYJKAUjrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica.
14.POZNAŃSKAWidząc to faryzeusz, który Go zaprosił, pomyślał sobie: - Gdyby On był prorokiem, to by przecież wiedział, co to za jedna ta kobieta, która Go dotyka - że to grzesznica.
15.WARSZ.PRASKAA faryzeusz, który zaprosił Go, widząc to mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, to wiedziałby zapewne, kim i jaka jest ta kobieta, która Go dotyka; [wiedziałby] że jest grzesznicą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A faryzeusz, który go zaprosił, gdy to zobaczył, powiedział sam w sobie, mówiąc: Gdyby ten był prorokiem, wiedział by kim jest oraz co to za kobieta, która go dotyka; że jest grzeszną.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ten widok faryzeusz, który Go zaprosił, pomyślał: Gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która Go dotyka, że to grzesznica.
18.TOR.PRZ.A widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, powiedział w sobie, mówiąc: Gdyby Ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaką jest ta kobieta, która się Go dotyka; że jest grzeszna.