« DzA 16:13 Dzieje Apostolskie 16:14 DzA 16:15 » 

1.BUDNY.1574A niektóra niewiasta imieniem Lidia, co przedawała szarłat miasta Tyatyrskiego, służąca Bogu, usłyszała, której Pan otworzył serce pilnować co było mówiono od Pawła.
2.WUJEK.1923A niektóra niewiasta, imieniem Lidya, z miasta Tyatyrskiego, która szarłat przedawała, chwaląca Boga słuchała: któréj Pan otworzył serce, aby przykłoniła do tego, co powiadał Paweł.
3.RAKOW.NTA niektóra niewiasta, imieniem Lidya, która szarłat przedawała, z miasta Thyatyrskiego, bojąca się Boga, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnowała tego, co mówiono było od Pawła.
4.GDAŃSKA.1881A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił.
5.GDAŃSKA.2017Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
6.JACZEWSKIRozmowę tę posłyszała niejaka pobożna kobieta z Tyatyry, imieniem Lidia, trudniąca się handlem purpury. Pan otworzył jej serce, iż zrozumiała wszystko, co Paweł mówił.
7.SZCZEPAŃSKIPrzysłuchiwała się pewna niewiasta z miasta Tyatiry, która kupczyła szkarłatem, imieniem Lydia, nabożna ku Bogu; jej to serce Bóg otworzył, by uważała na to, co Paweł mówił.
8.DĄBR.WUL.1973I słuchała niewiasta pewna, imieniem Lydia, z miasta Tiatyry, prozelitka sprzedająca purpurę. Pan otworzył jej serce, aby skłoniła się do tego, co mówił Paweł.
9.TYSIĄCL.WYD5Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
10.BRYTYJKAPrzysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił.
11.POZNAŃSKAPrzysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury, z miasta Tiatyry. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła.
12.WARSZ.PRASKARozmowie przysłuchiwała się pewna bogobojna niewiasta z Tiatyry, imieniem Lidia, sprzedawczyni czerwonej tkaniny. Sam Pan otworzył jej serce, tak że z największym zainteresowaniem słuchała słów Pawła.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A słuchała nas pewna bojąca się Boga niewiasta, imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry, której Pan otworzył serce, by poświęcić się służbie sprawom omawianym przez Pawła.
14.EIB.BIBLIA.2016Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.