« DzA 16:13 Dzieje Apostolskie 16:14 DzA 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektóra niewiasta imieniem Lidia, co przedawała szarłat miasta Tyatyrskiego, służąca Bogu, usłyszała, której Pan otworzył serce pilnować co było mówiono od Pawła.
2.WUJEK.1923A niektóra niewiasta, imieniem Lidya, z miasta Tyatyrskiego, która szarłat przedawała, chwaląca Boga słuchała: któréj Pan otworzył serce, aby przykłoniła do tego, co powiadał Paweł.
3.RAKOW.NTA niektóra niewiasta, imieniem Lidya, która szarłat przedawała, z miasta Thyatyrskiego, bojąca się Boga, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnowała tego, co mówiono było od Pawła.
4.GDAŃSKA.1881A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił.
5.GDAŃSKA.2017Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
6.JACZEWSKIRozmowę tę posłyszała niejaka pobożna kobieta z Tyatyry, imieniem Lidia, trudniąca się handlem purpury. Pan otworzył jej serce, iż zrozumiała wszystko, co Paweł mówił.
7.SZCZEPAŃSKIPrzysłuchiwała się pewna niewiasta z miasta Tyatiry, która kupczyła szkarłatem, imieniem Lydia, nabożna ku Bogu; jej to serce Bóg otworzył, by uważała na to, co Paweł mówił.
8.DĄBR.WUL.1973I słuchała niewiasta pewna, imieniem Lydia, z miasta Tiatyry, prozelitka sprzedająca purpurę. Pan otworzył jej serce, aby skłoniła się do tego, co mówił Paweł.
9.TYSIĄCL.WYD5Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
10.BRYTYJKAPrzysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił.
11.POZNAŃSKAPrzysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury, z miasta Tiatyry. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła.
12.WARSZ.PRASKARozmowie przysłuchiwała się pewna bogobojna niewiasta z Tiatyry, imieniem Lidia, sprzedawczyni czerwonej tkaniny. Sam Pan otworzył jej serce, tak że z największym zainteresowaniem słuchała słów Pawła.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A słuchała nas pewna bojąca się Boga niewiasta, imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry, której Pan otworzył serce, by poświęcić się służbie sprawom omawianym przez Pawła.
14.EIB.BIBLIA.2016Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
15.TOR.NOWE.PRZ.A przysłuchiwała się temu pewna kobieta, czcząca Boga, o imieniu Lidia, która sprzedawała purpurę z miasta Tiatyra, której Pan otworzył serce, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.