« DzA 16:17 Dzieje Apostolskie 16:18 DzA 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To czyniła przez wiele dni, a steskniwszy się Paweł i obróciwszy się duchowi rzekł: Roskazuję tobie w imię Jesusa Christa wyniść od niej. I wyszedł tejże godziny.
2.WUJEK.1923A to czyniła przez wiele dni; lecz Paweł bolejąc, obróciwszy się rzekł duchowi: Rozkazujęć w imię Jezusa Chrystusa, abyś od niej wyszedł. I wyszedł onéjże godziny.
3.RAKOW.NTA to czyniła przez wiele dni; lecz Paweł zprzykrzywszy sobie, i obróciwszy się, onemu duchowi rzekł: Roskazujęć w imię Jezusa Christusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny.
4.GDAŃSKA.1881A to czyniła przez wiele dni; ale Paweł bolejąc nad tem i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny.
5.GDAŃSKA.2017A robiła to przez wiele dni. Lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
6.JACZEWSKITo powtarzała przez wiele dni. Żal się zrobiło Pawłowi tej dziewczyny, i zwróciwszy się do ducha, rzekł: "W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, wynijdź z niej". I zły duch wyszedł z niej zaraz.
7.SZCZEPAŃSKITo zaś czyniła przez dni wiele. Paweł jednak, zdjęty bólem, odwrócił się i rzekł do ducha: W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci wyjść z niej! I wyszedł w tejże chwili.
8.DĄBR.WUL.1973I działo się to przez wiele dni. Lecz Paweł bolejąc nad tym odwrócił się i rzekł do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I wyszedł w tejże chwili.
9.TYSIĄCL.WYD5Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł.
10.BRYTYJKAA to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
11.POZNAŃSKACzyniła tak przez wiele dni. Rozdrażniony tym Paweł odwrócił się i powiedział do ducha: "Nakazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł!" I w tej chwili wyszedł z niej duch.
12.WARSZ.PRASKAPowtarzała to samo przez wiele dni, aż Paweł, zirytowany w końcu, odwrócił się i powiedział do owego ducha: W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili opuścił ją.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czyniła to przez wiele dni. Ale Paweł stał się rozdrażnionym, więc zawrócił i powiedział duchowi: Rozkazuję ci w Imieniu Jezusa Chrystusa wyjść z niej; i duch wyszedł owej godziny.
14.EIB.BIBLIA.2016Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł.
15.TOR.NOWE.PRZ.A czyniła to przez wiele dni; ale Paweł, udręczony tym odwrócił się i powiedział duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł z niej. I w tej chwili wyszedł.