« DzA 16:18 Dzieje Apostolskie 16:19 DzA 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Panowie jej, iż uszła nadzieja pożytku ich, pojmawszy Pawła i Sylę, przywlekli do prawa przed przełożone.
2.WUJEK.1923A widząc panowie jéj, iż wyszła nadzieja zysku ich, poimawszy Pawła i Sylę, wiedli na rynek do panów.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Panowie jej, iż uszła nadzieja urobku ich, pojmawszy Pawła i Sylę, wlekli je na rynek do Książąt.
4.GDAŃSKA.1881A widząc panowie jej, iż zginęła nadzieja zysku ich, pojmawszy Pawła i Sylę, ciągnęli je na rynek przed urząd,
5.GDAŃSKA.2017Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę;
6.JACZEWSKIGospodarze tej służącej, widząc, że stracą zyski, pochwycili Pawła i Sylę, zaprowadzili ich na forum przed sędziów,
7.SZCZEPAŃSKIA widząc jej panowie, że nadzieja ich zysku przepadła, pochwycili Pawła i Sylę i powlekli na rynek przed władzę,
8.DĄBR.WUL.1973A widząc jej panowie, że przepadła nadzieja ich zysku, pojmali Pawła i Sylasa i powlekli ich na rynek przed władzę.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władze,
10.BRYTYJKAA gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników.
11.POZNAŃSKAKiedy jej właściciele zorientowali się, że przepadły zyski, na które liczyli, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek i postawili przed władzą.
12.WARSZ.PRASKALecz ci, do których należała niewolnica, spostrzegłszy, że oto utracili źródło dochodów, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy jej panowie zobaczyli, że skończyła się nadzieja ich zysku, chwycili Pawła i Sylasa oraz zaciągnęli ich na rynek, przed rządców.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy.
15.TOR.NOWE.PRZ.A jej panowie, widząc, że zginęła nadzieja ich zysku, pojmali Pawła i Sylasa i powlekli ich na rynek przed przełożonych;