« DzA 16:22 Dzieje Apostolskie 16:23 DzA 16:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zadawszy im mnogie razy, wrzucili do ciemnice, roskazawszy ciemnicznemu stróżowi strzec ich pilno.
2.WUJEK.1923A gdy im wiele ran zadali, wrzucili je do więzienia, rozkazując stróżowi, aby ich pilnie strzegł.
3.RAKOW.NTA wiele zadawszy im plag, wrzucili do ciemnice, roskazawszy stróżowi ciemnice, aby warownie strzegł ich.
4.GDAŃSKA.1881A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do więzienia przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył.
5.GDAŃSKA.2017Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował.
6.JACZEWSKIA gdy ich bardzo poraniono, wrzucono do więzienia i pilnie ich tam strzedz polecono.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy im wiele ran zadali, wrzucili ich do ciemnicy, przykazując stróżowi więzienia, by ich czujnie pilnował.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy im wiele razów zadali, wtrącili ich do więzienia nakazując strażnikowi, aby ich strzegł pilnie.
9.TYSIĄCL.WYD5Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował.
10.BRYTYJKAa gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.
11.POZNAŃSKAPo surowej chłoście wrzucili ich do więzienia, polecając strażnikowi, aby ich dobrze pilnował.
12.WARSZ.PRASKAPo wielu uderzeniach wtrącono ich do więzienia, nakazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także, kiedy zadali im wiele razów, wrzucili ich do więzienia i nakazali strażnikowi, aby ich niezawodnie pilnował
14.EIB.BIBLIA.2016A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem.
15.TOR.NOWE.PRZ.I gdy im zadali wiele razów, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więzienia, aby ich bacznie strzegł.