« DzA 16:31 Dzieje Apostolskie 16:32 DzA 16:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówili mu słowo pańskie, i wszem którzy wdomu jego byli.
2.WUJEK.1923I opowiadali mu słowo Pańskie ze wszystkimi, którzy byli w domu jego.
3.RAKOW.NTI opowiedali mu onę mowę Pańską, i wszytkim którzy byli w domu jego.
4.GDAŃSKA.1881I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego.
5.GDAŃSKA.2017I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom.
6.JACZEWSKII opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy w domu jego byli.
7.SZCZEPAŃSKII opowiadali słowo Pańskie jemu i wszystkim domownikom jego.
8.DĄBR.WUL.1973I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w domu jego.
9.TYSIĄCL.WYD5Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
10.BRYTYJKAI głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
11.POZNAŃSKAPrzekazali naukę Pana jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu,
12.WARSZ.PRASKAPrzedstawili więc naukę o Panu jemu i wszystkim jego domownikom.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzieli mu także słowo Pana, jak również wszystkim w jego domu.
14.EIB.BIBLIA.2016Następnie przekazali mu Słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
15.TOR.NOWE.PRZ.I opowiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim, którzy byli w jego domu.