« DzA 16:4 Dzieje Apostolskie 16:5 DzA 16:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto zbory zmacniały się wiarą, i obfitowały liczbą co dzień.
2.WUJEK.1923A kościoły utwierdzały się wiarą, i co dzień ich w liczbę przybywało.
3.RAKOW.NTOne tedy Zbory utwierdzały się w wierze, i przybywało ich w liczbę co dzień.
4.GDAŃSKA.1881A tak się zbory utwierdzały w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień.
5.GDAŃSKA.2017I tak kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie.
6.JACZEWSKIKościoły tym sposobem utwierdzały się w wierze i co liczby wzrastały.
7.SZCZEPAŃSKITo też i gminy kościelne utwierdzały się we wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
8.DĄBR.WUL.1973Toteż Kościoły utwierdzały się w wierze i z dniem każdym rosły w liczbę.
9.TYSIĄCL.WYD5Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
10.BRYTYJKAZbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę.
11.POZNAŃSKAKościoły więc umacniały się w wierze, a liczba wiernych wzrastała z dnia na dzień.
12.WARSZ.PRASKAI tak oto Kościoły utwierdzały się w wierze i z dniem każdym coraz bardziej rosły w liczbę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc, społeczności wybranych były wzmacniane wiarą oraz co dzień obfitowały ilością.
14.EIB.BIBLIA.2016Dzięki nim kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Toteż zbory prawdziwie utwierdzały się w wierze i z każdym dniem wzrastały liczebnie.