« DzA 16:7 Dzieje Apostolskie 16:8 DzA 16:9 » 

1.BUDNY.1574Minąwszy przeto Misią, zeszli do Troady.
2.WUJEK.1923A przeszedłszy Misyą, wstąpili do Troady.
3.RAKOW.NTA przeminąwszy Misyą, sstąpili do Troady.
4.GDAŃSKA.1881Tedy minąwszy Mizyję, zstąpili do Troady.
5.GDAŃSKA.2017Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
6.JACZEWSKIPo przejściu przeto przez Myzyą, zaszli do Troady,
7.SZCZEPAŃSKIPrzeszli więc przez Myzyę i wstąpili do Troady.
8.DĄBR.WUL.1973I przeszedłszy Myzję, przybyli do Troady.
9.TYSIĄCL.WYD5przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
10.BRYTYJKAminąwszy Mizję, doszli do Troady.
11.POZNAŃSKAOminęli więc Myzję i przybyli do Troady.
12.WARSZ.PRASKAPrzewędrowali więc całą Mizję i dotarli do Troady,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem minęli Mizję i zeszli do Troady.
14.EIB.BIBLIA.2016Minęli zatem Myzję i doszli do Troady.