« Mat 13:18 Ewangelia Mateusza 13:19 Mat 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Do) każdego słuchającego mowy królestwa a nierozumiejącego, przychodzi złościwy, i wydziera, co posiano w sercu jego; ten jest przy drodze posiany.
2.WUJEK.1923Wszelki, który słucha słowa królestwa, a nie rozumie, przychodzi złośnik i porywa, co jest wsiano w sercu jego. Ten jest, który jest przy drodze posiany.
3.RAKOW.NTGdy ktokolwiek słyszy mowę onego królestwa a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa ono co wsiano w sercu jego. Ten jest on przy drodze siany.
4.GDAŃSKA.1881Gdy kto słucha słowa o tem królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego; tenci jest on, który podle drogi posiany jest.
5.GDAŃSKA.2017Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDo każdego, który słucha słowa królestwa, a nie rozumie, przychodzi złośnik, i porywa to, co jest wsiano w sercu jego. Tenci jest on przy drodze posiany.
7.SZCZEPAŃSKIChoć każdy słucha słowa o królestwie, to jednak gdy go nie zrozumie, przychodzi Zły i wyrywa posiew z jego serca: tento jest siew podle drogi.
8.MARIAWICIWszelki kto słucha słowa Królestwa, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa co było wsiane w serce jego: to jest ten, który przy drodze jest posiany.
9.GRZYM1936Kto słucha słowa królestwa niedbale, przychodzi zły duch i porywa dobry posiew z serca jego: tego oznacza ziarno posiane przy drodze.
10.DĄBR.WUL.1973Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa posiew w sercu jego. Ten jest, u którego przy drodze posiano.
11.DĄBR.GR.1961Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa posiew z serca jego. To ten u którego przy drodze posiano.
12.TYSIĄCL.WYD5Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
13.BRYTYJKADo każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.
14.POZNAŃSKADo każdego, kto słucha słów o królestwie i nie rozumie ich, przychodzi zły i porywa to, co było zasiane w jego sercu. To jest ten posiany obok drogi.
15.WARSZ.PRASKAGdy ktoś słucha nauki o królestwie, ale nie rozumie jej, wtedy przychodzi zły [duch] i zabiera to, co zostało zasiane w sercu tego człowieka. Taki człowiek – to inaczej ziarno, zasiane przy drodze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy ktoś słucha słowa Królestwa, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co posiano w jego serce; ten jest tym, zasianym obok drogi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDo każdego, kto słucha słów o Królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze.
18.TOR.PRZ.2023Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, i nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co jest zasiane w jego sercu. To jest ten, który posiany jest obok drogi.