« Mat 15:6 Ewangelia Mateusza 15:7 Mat 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obłudnicy dobrze o was przepowiedział Ezajasz mówiąc:
2.WUJEK.1923Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
3.RAKOW.NTObłudnicy! dobrze Prorokował o was Ezaiasz, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881Obłudnicy! dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz:
6.SOŁOWEYCZYK.MATObłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
7.SZCZEPAŃSKIObłudnicy! Dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
8.GRZYM1936Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, kiedy mówił:
9.DĄBR.WUL.1973Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz mówiąc:
10.TYSIĄCL.WYD5Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
11.BRYTYJKAObłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:
12.POZNAŃSKAObłudnicy! Słusznie powiedział o was prorok Izajasz:
13.WARSZ.PRASKAObłudnicy, Izajasz słusznie o was prorokował mówiąc:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016Obłudnicy! Słusznie prorokował o was Izajasz:
16.TOR.NOWE.PRZ.Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz, mówiąc: