« Mat 18:15 Ewangelia Mateusza 18:16 Mat 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli nie usłucha weźmi z sobą jednego albo dwu, aby w uściech dwu albo trzech świadków stało każde słowo.
2.WUJEK.1923Ale jeźli cię nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwu, aby w uściech dwu albo trzech świadków stanęło wszelkie słowo.
3.RAKOW.NTA jeśliby nie usłuchał, weźmi z sobą jeszcze jednego abo dwu; aby w uściech dwu świadków abo trzech stanęło wszelkie słowo.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAle jeśli cię nie usłucha: weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwu, aby w uściech dwu albo trzech świadków stanęło każde słowo.
7.SZCZEPAŃSKIgdyby zaś {cię} nie posłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby wszelka sprawa opierała się na słowie dwu lub trzech świadków.
8.GRZYM1936Jeśli zaś nie usłucha, weź i sobą jednego albo dwóch świadków, aby w obecności dwóch lub trzech świadków załatwić wszelką sprawę.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeżeli ciebie nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.
11.BRYTYJKAJeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa.
12.POZNAŃSKAA jeśli cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby "na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa".
13.WARSZ.PRASKAJeżeli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch innych, ażeby wszystko, cokolwiek będzie powiedziane, oparło się na słowach dwóch lub trzech świadków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na ustach dwóch lub trzech świadków mogła stanąć każda sprawa.
15.EIB.BIBLIA.2016Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli jednak nie usłuchałby, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu ust dwóch lub trzech świadków oparte było każde słowo.