« Mat 20:22 Ewangelia Mateusza 20:23 Mat 20:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: Czaszę przedsię moję pić będziecie (i nurzaniem którym się ja nurzam nurzać się będziecie) lecz siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja (rzecz) dać wam, ale którym nagotowano od ojca mego.
2.WUJEK.1923Rzekł im: Kielichci mój pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojéj, albo po lewicy, nie jest moja rzecz dać wam, ale którym jest zgotowano od Ojca mojego.
3.RAKOW.NTI mówi im: Kubekci mój pić będziecie, i ponurzeniem, którym się ja ponurzam, ponurzeni będziecie; lecz siedzieć po prawicy mej, i po lewicy mej, nie jest moja dać, ale którym jest nagotowano od Ojca mego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł: Kielichci mój pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie; ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy im powiedział: Mój kielich będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im: Kielichci mój pić będziecie: ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy, nie jest moja rzecz dać wam, ale którym jest zgotowano od Ojca mojego.
7.SZCZEPAŃSKIRzecze im: Z kielichać mego pić będziecie; co zaś do siedzenia po prawicy mej lub po lewicy, nie jest to moją rzeczą dać [wam], lecz tym, którym Ojciec mój zgotował.
8.GRZYM1936Rzecze Jezus: Kielich mój pić będziecie; ale siedzieć po prawicy lub po lewicy mojej nie jest moją rzeczą dać wam; to się tym należy, którym przygotował Ojciec mój.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale aby zasiąść po prawicy mojej albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale aby zasiąść po prawicy mojej albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać (wam), lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca mego.
11.TYSIĄCL.WYD5On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.
12.BRYTYJKAMówi im: Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.
13.POZNAŃSKAMówi im: - Kielich mój wprawdzie wypijecie, nie do mnie jednak należy dać wam miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Te miejsca zajmą ci, dla których przygotował je mój Ojciec.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odrzekł: Z kielicha mojego, co prawda, pić będziecie, lecz przyznawanie miejsc po mej prawicy i lewicy nie należy do Mnie; są bowiem tych, którym przeznaczył je mój Ojciec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im mówi: Rzeczywiście, mój kielich pić będziecie, oraz będziecie zanurzeni chrztem, którym ja zostaję zanurzony; ale siąść po mojej prawicy i po mojej lewicy, nie moim jest wam dać, ale tym, którym to przygotowano przez mego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWprawdzie z mojego kielicha pić będziecie - powiedział - lecz zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie należy do Mnie. Zasiądą na nim ci, którym przygotował je mój Ojciec.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Kielich mój istotnie wypijecie, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie ochrzczeni; ale zasiąść z prawej mojej strony i z lewej mojej strony, nie moja to rzecz dać wam, ale dano to tym, którym jest to przygotowane przez Ojca mojego.