« Mat 22:30 Ewangelia Mateusza 22:31 Mat 22:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o powstaniu zmarłych nie czytaliście, co rzeczono wam od Boga mówiącego?
2.WUJEK.1923A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziano jest od Boga mówiącego wam:
3.RAKOW.NTA o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziano było wam od Boga mówiącego:
4.GDAŃSKA.1881A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:
5.GDAŃSKA.2017A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:
6.SOŁOWEYCZYK.MATA o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano jest od Boga mówiącego:
7.SZCZEPAŃSKICo się zaś tyczy zmartwychwstania, czyż nie czytaliście, co oświadczył Bóg, gdy wam powiedział:
8.GRZYM1936A o zmartwychwstaniu nie czytaliście, co Bóg wam powiedział?
9.DĄBR.WUL.1973A nie czytaliście, co o powstaniu umarłych powiedziane jest przez Boga, mówiącego wam:
10.DĄBR.GR.1961A nie czytaliście, co o powstaniu umarłych powiedziane jest wam przez Boga, mówiącego:
11.TYSIĄCL.WYD5A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:
12.BRYTYJKAA co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:
13.POZNAŃSKANie czytaliście, co Bóg powiedział o zmartwychwstaniu?
14.WARSZ.PRASKAA o zmartwychwstaniu umarłych – czyż nie czytaliście proroctwa, w którym Bóg tak oto mówi:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A o wzniesieniu martwych czy nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:
17.TOR.NOWE.PRZ.A co do powstania z martwych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga, mówiącego: