« Mat 22:43 Ewangelia Mateusza 22:44 Mat 22:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł Jehowa panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje, podnożkiem nóg twoich?
2.WUJEK.1923Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
3.RAKOW.NTRzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojej, ażbych położył nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy?
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł Pan Panu memu, siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
7.SZCZEPAŃSKI»Rzekł Pan do Pana mego: "Siądź po prawicy mojej; aż położę twych wrogów podnóżkiem stóp twoich"«.
8.MARIAWICIRzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy Mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich?
9.GRZYM1936Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły podnóżkiem stóp twoich?
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?
11.DĄBR.GR.1961Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż rzucę nieprzyjaciół twoich pod stopy twoje.
12.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.
13.BRYTYJKARzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje.
14.POZNAŃSKARzekł Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż Twych nieprzyjaciół rzucę pod Twoje stopy?
15.WARSZ.PRASKAPowiedział Pan do Pana mego: Zasiadaj po prawicy mojej, aż położą twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzekł Pan Panu memu: Siądź po Mojej prawicy, aż uczynię twoich nieprzyjaciół podnóżkiem twoich nóg?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPan oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy, aż pod Twoje stopy położę Twoich wrogów!
18.TOR.PRZ.2023Powiedział Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy?